Събития

A A A

На Българо-Норвежкото събитие в София на 19.05.2017 под надслов „Роля и влияние на клъстерите – българския и норвежкия опит“ имаше представител на Клъстера. Събитието беше открито от г-жа Тове Брувик Вестберг – посланик на Норвегия за България, г-жа Геновева Христова – председател на УС на АБК и г-жа Венцеслава Янчовска – мендижър на Иновации Норвегия и премина изключително успешно като в него участие взеха над 50 клъстерни представители от различни организации от България и Норвегия.
През първата част от събитието презентации представиха г-н Олав Бардален – специален съветник на Иновации Норвегия и г-н Мустафа Чаушов – главен експерт на ГД ЕФК към МИ. Те споделиха опит и мнение по темата за ролята на клъстерите в регионалното развитие и индустриалния процес на трансформация в България и Норвегия.
За резултатите и въздействието на клъстерното взаимодействие говориха г-н Тор Арне Белика – клъстерен специалист и съветник на Иновации Норвегия и г-жа Даниела Чонкова в качеството си на представител на Клъстер мехатроника и автоматизаци. Фокусът на техните презентации беше върху иновативните подходи и транснационалното сътрудничество. Двамата презентатори представиха добри практики и работещи решения в клъстерните организации.
В заключителната част бяха представени ключовите фактори за успех за клъстерно развитие. В този панел презентации представиха г-н Ейвинд Петершаген – клъстерен специалист и съветник на Иновации Норвегия и г-жа Геновева Христова – председател на АБК и БМК. Двамата говориха за ролята на клъстерните лидери като движеща сила на успешните клъстерни организации.
С позитивно настроение, много нови клъстерни познанства и визия за успешно българско клъстерно развитие в бъдеще приключи клъстерното събитие. В края му официално бяха връчени сертификати на всички представители на клъстери, взели участие в него.