Новини

A A A

  • На 07.2017 г. На Академичен съвет на Техническият Университет – София се взе решение университетът да стане член на „Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес“. За представител на Техническия университет – София в Клъстера бе определен проф. д-р инж. Огнян Андреев.

 

  • На 05.2017 г. се получи Покана към ръководството на Клъстера за участие на 19.05.2017 г. в целодневно среща за клъстери на темата: „Роля и влияние на клъстерите – българския и норвежкия опит“, организирана съвместно от „Асоциация на Бизнес Клъстерите” в България и „Иновации НОРВЕГИЯ”  с подкрепата на Министерство на Икономиката в  в Гранд Хотел София.
  • От платформата ИСУН, се получи следното потвърждение:

„Кандидат – „Клъстер за информационно осигуряване на черноморския туристически бизнес” и наименование: „Организационно – административно укрепване и разширяване на дейността на Клъстер за информационно осигуряване на черноморския туристически бизнес”, беше прието успешно от системата

Входящ регистрационен номер: BG16RFOP002-2.009-0036.

  • На 28.04.2017 г. се внесе Проектното предложение на Клъстера по процедура: BG16RFOP002-2.009 – Развитие на клъстери в България, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.
  • На 20.03. 2017 г. се взе се решение за Клъстерът да се подготви и внесе проектно предложение по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
  • Съгласно оценка, извършена от ИАНМСП за целите на процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 постигнахме положителен резултат и бяхме успешно категоризирани като

„Клъстер в начален етап на развитие”.

Решението е регистрирано под № „ОПИК – К – 50 – 3 /17.03.2017 ”. Това е първият сериозен успех за учредителите и ръководството на Клъстера.

На добър Час!

  • УС на Клъстера взе решение на 23.01.2017 г. Клъстерът да участва в „Категоризиране на клъстери по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“.

;
&nbsp